موزه صلح ژاپن ـ کنزو تانگه

 

تصویر ۴: بمب پسر کوچک

تصویر ۵: انفجار بمب و ویرانی هیروشیما

تصویر ۶: طرح پیشنهادی مرمت هیروشیما

تصویر ۷: پارک صلح

تصویر ۸: تاثیر معماری مدرن بر طرح و پیلوتی ساختمان

تصویر ۹: تاثیر معماری مدرن بر طرح

تصویر ۱۰ : فضای داخلی ، نمایش خسارات و تلفات ناشی از انفجار هیروشیما

تصویر ۱۱: یادواره ساداکوساساکی

تصویر ۱۲: بکارگیری عناصر سنتی ژاپن و شکل سهمی وار مانند زین

تصویر ۱۳: ساختمان نیمه ویران استوانه ای شکل

تصویر ۱۴ :تصویر ۳۶۰ درجه از هیروشیمای بعد از جنگ در داخل ساختمان استوانه ای شکل

تصویر ۱۵: فواره و اسکای لایت

تصویر۱۷ : سالن قدیمی پروموشن هیروشیما قبل از واقعه

تصویر ۱۸: سالن قدیمی پروموشن هیروشیما بعد از واقعه

تصویر ۱۹: گنبد سبز بعد از ویرانی

تصویر ۲۰: فضای داخلی موزه صلح

/ 0 نظر / 28 بازدید