کاتدرال سنت ماری - کنزو تانگه

 

تصویر ۴: پروسه اجرائی سازه ی بزرگ بتنی کلیسا

تصویر ۵: محل قرارگیری کلیسا

تصویر ۶ : نقشه محل قرارگیری کلیسا

تصویر ۷: کاتدرال سنت ماری در توکیو

تصویر ۸: یکنواختی و درخشندگی نمای خارجی

تصویر ۹: فضای داخلی کلیسا

تصویر ۱۰:بافت خشن بتن اکسپوزد و بیان عقاید وابی سابی

تصویر ۱۱: جزییات محل تلاقی

تصویر ۱۲: جزییات محل تلاقی

تصویر ۱۳: خلق نور، حجم و بافت توست تانکه در فضای داخلی کلیسا

تصویر ۱۴: تاثیر نور در سالن کلیسا

تصویر ۱۵: پاکی و خلوص ایجاد شده توسط نور

تصویر ۱۶: کپی مجسمه میکلانژ "لاپیتا ". مجسمه اصلی در باسیلیکا سنت پیتر در واتیکان است. نوری طبیعی که از بالا بر این مجسمه میتابد یک حال و هوای درماتیکی به مجسمه داده است.

تصویر ۱۷: نورپردازی داخل کاتدرال

تصویر ۱۸: نورپردازی داخل کاتدرال

تصویر ۱۹: نورپردازی داخل کاتدرال

/ 0 نظر / 7 بازدید